Veiligheid


Elke deelnemer en ieder team is verantwoordelijk voor zijn/haar eigen veiligheid. Onderstaand enkele veiligheidsmaatregelen als toelichting op het reglement.

Op de captainsmeeting maakt de wedstrijdleider aan de hand van de meest actuele weervoorspellingen bekend welke maatregelen van kracht zullen zijn. De wedstrijdleiding behoudt te allen tijde het recht om voor alle deelnemende ploegen de tocht af te gelasten, dan wel de route te verleggen.

Veiligheidsmaatregelen

Zwemvesten: Het dragen van zwemvesten is verplicht op het traject Woudsend – Balk en Oude Karre – Stavoren. Voor exacte duiding van het traject waarop zwemvesten moeten worden gedragen wordt verwezen naar het reglement.

Extra drijfvermogen verplicht: Boten met luchtkasten voldoen aan de FISA norm wat betreft drijfvermogen (ca. 120 liter). Aanvullend is extra 30 liter drijfvermogen verplicht. Boten zonder drijfvermogen zijn verplicht 150 liter aan drijfvermogen (middels luchtkussens van 30 liter) te plaatsen. Extra drijfvermogen moet zodanig in de boot bevestigd worden dat het niet kan wegdrijven! Hierop wordt toegezien tijdens de keuring.

Vollopen: Als de boot vol loopt altijd bij de boot blijven!

Toezicht: Een door de organisatie ingehuurde dienst houdt toezicht met een of meerdere boten op het Slotermeer. Zij zijn deskundig en vertrouwd met de plaatselijke omstandigheden op het meer. De boot/boten bevinden zich ongeveer midden op het Slotermeer op de vaarroute Woudsend – Sloten. Er worden zo nodig witte lichtsignalen afgegeven waar roeiboten op af kunnen koersen om zo het Slotermeer over te steken naar Sloten.