BEKIJK ALLE NIEUWSBERICHTEN

Wat was jullie reactie?

19-3-2017

Hieronder pakken we alleen die punten waarop er verbetering is te halen.

Dit is opgebouwd uit ‘Locatie, organisatie & herkenbaarheid’ en ‘Veiligheid & wedstrijd’. Op naar de elfstedenroeimarathon 2017!

Locatie, organisatie & herkenbaarheid.
Om te beginnen gaan we onze website vernieuwen; we maken onze website eigentijdser en informatiever, zodat roeiers snel kunnen vinden wat ze willen weten. Een eerste versie hebben we inmiddels kunnen bekijken en het wordt mooi…

Over de locatie is aangegeven, dat wij iets moeten doen aan de bewegwijzering, zowel voor het auto- en botenverkeer als voor de roeiers op ons terrein.

Voor onbekenden is onvoldoende helder waar zij zich bij het wedstrijdsecretariaat moeten melden. Daarom zullen we komend jaar de herkenbaarheid van organisatoren en vrijwilligers van de ERM verbeteren, zodat zichtbaar wordt wie eventuele vragen kan beantwoorden.

Veiligheid & Wedstrijd.
Het soepel en snel laten verlopen van de botenkeuring is ieder jaar weer onderwerp van gesprek. We hebben al verschillende maatregelen genomen, zoals herkenbare hesjes voor de keurders van boten…

We gaan dit anders doen. De afgelopen twee jaar verdeelden we de boten keurders aan de hand van de startnummers. Dit betekende dat zowel de keurders als de roeiers naar elkaar op zoek waren voor de botenkeuring.

Komende ERM gaan we het terrein, waar de boten liggen in gelijke delen afbakenen en wijzen we die delen toe aan de juryleden. We hopen hiermee een verbeterslag te maken!

Gelet op de weersomstandigheden tijdens de ERM van 2016 waren er weinig problemen. Terugkerend knelpunt is de passage van de bruggen bij Dokkum. Komend jaar willen we hier extra aandacht aan besteden.