Trajectinformatie boot & auto


Boot

 • Leeuwarden: Start Prinsentuin: oproeien tot aan de truck!
 • Boten kunnen liggen tussen de Vrouwenpoortsbrug en de truck.
 • Dokkumer Ee: houdt stuurboordwal voor oplopende boten en tegenliggers.
 • Dokkum: in- en uitgaande ploegen nadrukkelijk stuurboordwal houden!
  Ook bij passeren bruggen; aanwijzingen van de jury ter plekke opvolgen
 • Dokkum: bij het verlaten van de binnenstad liggen aan stuursboordswal, vlak voor de Altena brug zes binnenvaartschepen, twee rijen dik; inhalen verboden!
 • Zwette: pas op de brug met smalle doorvaart, 200 meter na de brug Dearsum!
  Advies: houdt na de brug bij Dearsum het midden van de vaart aan.
 • Sneek: direct na de Lemmerbrug – in de kolk – ligt aan bakboordzijde een grote ponton. Belangrijk om goed stuurboordswal aan te houden (foto)
 • Luts (na Balk): zeer smal aan een zijde (wisselend bak- of stuurboord) i.v.m. aangebrachte
  oeverbeschoeiing.
 • Hindeloopen na de stempelpost: zeer smal.
 • Hele traject, lage bruggen: op commando stuur plat achterover in boot liggen!

Inhaalverbod geldt

 • In Leeuwarden tijdens het oproeien naar de start (Wetterwille – Prinsentuin).
 • In Dokkum nabij en onder de bruggen

Wisselverbod geldt

 • bij camping De Vlier in Bartlehiem.
 • bij de stempelpost in Dokkum.
 • op de Zwette bij Boksumerdam en Oosterwierum (tussen Leeuwarden en Sneek).
 • op de Berlikumervaart (Berltsumerfeart) op en nabij de Sânwei.

Wisselplek onder voorwaarden

 • Camping Hindeloopen: Auto’s parkeren voor de brug op de Westerdijk, lopend over de brug naar de toegangsoprit van de camping. Aan de kade is het toegestaan om te wisselen. Mocht je gebruik willen maken van het toilet, VRAAG of dit mag op de camping en laat GEEN troep achter.

Auto

Parkeren

 • Wetterwille: volg aanwijzingen verkeersregelaars op i.v.m. bezoekers Praxis en andere bedrijven (vrijdag en zaterdag). Het Praxis-terrein wordt op zaterdagochtend na de doorkomst van de laatste boot bij stempelpost Leeuwarden (rond 02.00 uur) en zaterdagmiddag om 17.00 uur afgesloten.
 • Hindeloopen: alleen aan de Westerdijk, dus NIET op de camping!

Parkeerverbod

 • Hindeloopen: op en voorbij de brug en de toegangsoprit van Camping Hindeloopen
 • Weidum: camping Weidumerhout.

Toegangsverbod

 • Warns: Het terrein van Sirag Watersport, Klipper 1 in Warns
 • Hindeloopen: niet met auto’s op en voorbij de brug en op de toegangsoprit van Camping Hindeloopen
 • Na Bolsward: op de Harnzerfeart en op het terrein van camping Fugelfrij in Hichtum
 • Harlingen: het parkeerterrein van de ‘JUMBO’

Autoroute

 • Leeuwarden: de start is moeilijk bereikbaar met de auto. Advies: zorg dat je op tijd bent!
 • Sneek: deel van de rondweg afgesloten wegens festival. Volg borden. Roeivereniging De Geeuw met auto bereikbaar
 • IJlst – Heeg: weg is opgebroken. Auto’s dienen vanuit IJlst via Sneek naar Sloten te rijden