Trajectinformatie boot & auto


Boot

 • Leeuwarden: Start Prinsentuin: oproeien tot aan het startschip ‘Stanfries X’!
 • Boten kunnen liggen tussen de Vrouwenpoortsbrug en het startschip;
 • Dokkumer Ee: houdt stuurboordwal voor oplopende boten en tegenliggers;
 • Dokkum: in- en uitgaande ploegen nadrukkelijk stuurboordwal houden!
  Ook bij passeren bruggen; aanwijzingen van de jury ter plekke opvolgen;
 • Dokkum: bij het verlaten van de binnenstad liggen aan stuursboordswal, vlak voor de Altena brug, zes binnenvaartschepen twee rijen dik; inhalen verboden!
 • Zwette: pas op de brug met smalle doorvaart, 200 meter na de brug Dearsum!
  Advies: houdt na de brug bij Dearsum het midden van de vaart aan.
 • Sneek: na de stempelpost volgt een aquaduct en direct na het aquaduct ga je bakboord uit om de fuiken aan stuurboord te ontwijken.
 • Luts (na Balk): zeer smal, passeren is niet mogelijk!
 • Hindeloopen na de stempelpost: zeer smal;
 • Hele traject, lage bruggen: op commando van de stuur, plat achterover in boot gaan liggen!

Inhaalverbod geldt

 • in Leeuwarden tijdens het oproeien naar de start (Wetterwille – Prinsentuin);
 • in Dokkum nabij en onder de bruggen.

Wisselverbod geldt

 • Stempelpost in Dokkum;
 • Op het vlot bij LRV Wetterwille;
 • Hotel Restaurant WeidumerHout (Dekemawei 9);
 • Op de Zwette bij de Boksumerdam en bij Oosterwierum (tussen Leeuwarden Sneek);
 • Stempelpost IJlst;
 • Brug bij Warns;
 • Camping in Hichtum;
 • Het gehele dorp Arum;
 • Berlikumervaart (Berltsumerfeart op en nabij de Sânwei);
 • Onder bruggen en viaducten.

Wisselplek onder voorwaarden

 • Camping Hindeloopen: Auto’s parkeren voor de brug op de Westerdijk, lopend over de brug naar de toegangsoprit van de camping. Aan de kade is het toegestaan om te wisselen. Mocht je gebruik willen maken van het toilet, VRAAG of dit mag op de camping en laat GEEN troep achter.

Auto

Parkeren

 • Wetterwille: volg de aanwijzingen verkeersregelaars op! Het Praxis-terrein wordt dit jaar niet gebruikt, maar er wordt gebruik gemaakt van het terrein bij Haaima & Wiersma. Het is daarom erg belangrijk om de aanwijzingen van de verkeersregelaars op te volgen!
 • Hindeloopen: alleen aan de Westerdijk, dus NIET op de camping!

Parkeerverbod

 • Hindeloopen: op en voorbij de brug en de toegangsoprit van Camping Hindeloopen
 • Weidum: Hotel Restaurant WeidumerHout
 • Harlingen: parkeerterrein van de ‘JUMBO’

Toegangsverbod

 • Warns: Het terrein van Sirag Watersport, Klipper 1 in Warns
 • Hindeloopen: niet met auto’s op en voorbij de brug en op de toegangsoprit van Camping Hindeloopen
 • Na Bolsward: op de Harnzerfeart en op het terrein van camping Fûgelfrij in Hichtum
 • Harlingen: het parkeerterrein van de ‘JUMBO’

Autoroute

 • Leeuwarden: de start (Prinsentuin) is moeilijk bereikbaar met de auto. Advies: zorg dat je op tijd bent!