Tips en eisen
Een aantal tips en eisen, behorend bij het reglement


De roeiers:

     • Goede conditie
     • Goede roeitechniek, genoeg roeikilometers gemaakt voorafgaand aan de tocht
     • Goede stuurtechniek
     • Ervaring met roeien met een zwemvest
     • Ervaring met platliggen (achterover) in de boot voor lage bruggen
     • Als de boot volloopt: bij de boot blijven – op of in de boot –
     • Als boot volloopt: ga niet zwemmen maar ga met de boot naar de dichtstbijzijnde oever


De tocht:

     • Bestudeer de waterkaart, wees op de hoogte van de route die je moet roeien en sturen
     • Let op de hoogte van de bruggen: zeer lage bruggen in Dokkum, Sneek en Parrega!
     • Bestudeer de alternatieve route (website) voor slecht weer
     • Bekijk in de dagen voor de tocht regelmatig de website, bijzonderheden worden hier vermeld
     • Op de captainsmeeting (om 18:00 uur in de loods van LRV Wetterwille) worden de weersverwachting, beslissingen over alternatieve route en eventuele obstakels in de route gemeld.


Communicatie:

     • Mobiele telefoons verhogen de veiligheid
     • Zorg dat de telefoonnummers van de wedstrijdorganisatie bekend zijn bij roeiers en de teamcaptain. De telefoonnummers worden uitgereikt bij de inschrijving
     • Maak duidelijke afspraken over wijze van communicatie binnen het team
     • Twee 06-nummers van je team dienen bij de wedstrijdorganisatie bekend te zijn
     • Als er tijdens de tocht problemen zijn, laat je dit weten aan het meldpunt (zie noodnummerkaart)
     • Als je voortijdig met de tocht stopt, laat dit weten aan het meldpunt (zie noodnummerkaart)


Veiligheidsmaatregelen van de organisatie:

   • De organisatie onderhoudt contact over de te verwachten weersomstandigheden gedurende de tocht
   • Reddingsbrigade is op vrijdagmiddag, vrijdagavond en zaterdag de hele dag beschikbaar
   • Bij diverse stempelposten kan door reddingsbrigade eerste hulp worden verleend. In geval van nood nemen zij direct contact op met hulpdiensten
   • Op het Slotermeer zijn er twee veiligheidsboten aanwezig die hulp kunnen bieden als de weersomstandigheden daar om vragen.
   • Telefoonnummers voor de lokale hulpdiensten en ziekenhuizen worden afgegeven bij de inschrijving (zie noodnummerkaart).