Trajectinformatie boot & auto


Boot

 • Leeuwarden: Start Prinsentuin: oproeien tot aan de truck!
 • Boten kunnen liggen tussen de Vrouwenpoortsbrug en de truck.
 • Dokkumer Ee: houdt stuurboordwal voor oplopende boten en tegenliggers.
 • Dokkum: in- en uitgaande ploegen nadrukkelijk stuurboordwal houden!
  Ook bij passeren bruggen; aanwijzingen van de jury ter plekke opvolgen
 • Dokkum: direct voorbij de molen na stempelpost (haakse bocht naar bakboord) liggen 6
  binnenvaartschepen, twee rijen dik, aan SB-wal voor Woudpoortsbrug; inhalen verboden!
 • Zwette: pas op de brug met smalle doorvaart, 200 meter na de brug Dearsum!
  Advies: houdt na de brug bij Dearsum het midden van de vaart aan.
 • Luts (na Balk): zeer smal aan een zijde (wisselend bak- of stuurboord) i.v.m. aangebrachte
  oeverbeschoeiing.
 • Hindeloopen na de stempelpost: zeer smal.
 • Hele traject, lage bruggen: op commando stuur plat achterover in boot liggen!

Inhaalverbod geldt:

 • In Leeuwarden tijdens het oproeien naar de start (Wetterwille – Prinsentuin).
 • In Dokkum direct na de stempelpost (zie vermelde onder “traject”).

Wisselverbod geldt:

 • bij camping De Vlier in Bartlehiem.
 • bij de stempelpost in Dokkum.
 • op de Zwette bij Boksumerdam en Oosterwierum (tussen Leeuwarden en Sneek).
 • op de Harnzerfeart bij camping Fugelfrij in Hichtum.
 • op de Berlikumervaart (Berltsumerfeart) op en nabij de Sânwei.

Auto

Parkeren

 • Oudkerk: houdt brug en doorgang vrij i.v.m. doorgaande bus (Leeuw– Dokkum).
 • Weidum: niet met auto’s de camping Weidumerhout oprijden!
 • Wetterwille: volg aanwijzingen parkeerwachten op i.v.m. bezoekers Praxis en andere bedrijven (vrijdag en zaterdag). Praxis-terrein wordt op zaterdagochtend na de doorkomst van de laatste boot bij stempelpost Leeuwarden (rond 02.00 uur) en zaterdagmiddag om 17.00 uur afgesloten.

Parkeerverbod

 • Het is niet toegestaan de auto te parkeren op het parkeerterrein van de ‘JUMBO’ in Harlingen.

Autoroute

De start is moeilijk bereikbaar met de auto. Advies: zorg dat je op tijd bent!
Het wegennetwerk rond Leeuwarden is ingrijpend veranderd.